Emniyet Basınç Valfleri

Tüm basınçlı sistemlerde olduğu gibi hidrolik devrelerde de mutlaka bir emniyet valfi kullanılır. Emniyet valfi (Relief valve, safety valve) sistemin emniyeti olup herhangi bir nedenden dolayı artan basıncı sınırlandırarak sistemi yüksek basınçtan korur.

Emniyet valfleri temel olarak popet, yay, gövde ve ayar kolundan oluşur. Sistem basıncı popetin yüzey alanına etki ederek popetin açılması yönünde bir kuvvet oluşturur. bu kuvveti dengelemek için popetin arkasında bir yay bulunur.

Bu yayın kuvveti arkasındaki ayar kolu ile sıkıştırılarak ayarlanır. Basınç emniyet valflerinin ayar kolunun üzerinde herhangi bir gösterge yer almaz istenilen basınç seviyesine ayarlayabilmek için mutlaka hattaki basıncı gösteren bir manometreye ihtiyaç vardır. Bunun sebebi aynı yay ayarında farklı debilerde farklı basınç ayarının ortaya çıkmasıdır. Emniyet valfinin ayarını yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de ayar yapılırken sistemdeki tüm debinin emniyet valfinden geçtiğinden emin olmaktır. Devrede açık merkez valfler yada pompa çıkışını tanka açan valfler var ise, bu valflerin tanka bağlantısını kesecek konumlarına getirilerek emniyet valfi ayarı yapılması gerekir.

Yukarıdaki devrede de görüleceği üzere emniyet valfleri devreye her zaman paralel bağlanır aksi. Pompa çıkışından alınan bir hat emniyet valfinden geçerek tanka bağlanır .

 

Comments are closed.