Filtreleme Tercihi Kirlenme Tipine , İstenilen Hava Kalitesine Bağlıdır   Bugün, ekipmanlar çok daha gelişmiştir ve bu yüzden sıkıştırılmış havanın her türlü kirlilikten arındırılmış olmasını gerektirirler. Atmosferdeki hava kendinden pek çok kirlilik içerir ve sıkıştırıldığında (ve yağ enjeksiyonlu kompresörlerin kullanımında yağ ile birleştiğinde) dağıtım hatlarını, pnömatik cihazları ve ürünün kendisini aşındırıcı ve paslandırıcı emülsiyonlar oluşturabilir. Sıkıştırılmış havayı temizleyen altı farklı tipte filtre bulunur. Hat Filtreleri sayesinde, üretim, kalite ve güvenilirlik artar, dağıtım ağının aşınması kısıtlanır ve arızalar tamir edilmek yerine önlenir.  ...

Read more